Hållbarhetsmål

VI FÖRSÖKER ALLTID HA EN POSITIV INVERKAN PÅ VÄRLDEN

Utöver att tillhandahålla en smart lösning på plastproblemet så vill vi på GLACIAL alltid ha en positiv inverkan på världen.

  • Vi strävar efter att uppnå jämställdhet inom företaget
  • Alla GLACIAL-leverantörer måste ha dokumentation på att de deltar i Business Social Compliance (BSCI), som arbetar för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för de anställda i försörjningskedjan
  • GLACIAL försöker alltid vägleda våra konsumenter att göra hållbara val.
  • GLACIAL vill vara ett varumärke för alla och arbetar för att höja allas lika värde oavsett etnicitet, geografiskt ursprung, religion och könsidentitet

Ladda ner våra hållbarhetsmål

Checkout

Your cart is empty.

Continue shopping