GLACIAL x WWF

THERE IS NO PLANET B

GLACIAL x WWF

I juni 2018 undertecknade GLACIAL ett prestigefyllt partnerskapsavtal med WWF. Plastproblemet är en fråga som tar allt mer fart globalt. En lösning på problemet är att byta från engångsflaskor till behållarmuggar. GLACIAL producerar en av de mest hållbara flaskorna på marknaden inom denna sektor och vill stödja WWF:s arbete med att bekämpa problemet och samtidigt hjälpa till att rädda haven genom insamlingskampanjer.

Avtalet mellan WWF och GLACIAL är ett kombinerat partnerskaps- och licensavtal, vilket innebär att vi donerar till WWF till förmån för världshaven där stora mängder plastavfall hamnar. Vi är mycket stolta över avtalet med WWF.

Checkout

Your cart is empty.

Continue shopping